Jorik van de Pol

Jorik van de Pol (34), coacht als ervaringsdeskundige (jong)volwassenen met een autismespectrumstoornis (ASS) die een wens naar zelfstandigheid hebben: “Als ervaringsdeskundige help ik (jong)volwassenen met een autismespectrumstoornis die hoog functioneren en een wens naar zelfstandigheid hebben. Datzelfde doe ik bij mensen met ADHD. Het gaat om de groep die onder de vleugels van hun ouders vandaan willen of hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten. Ze hebben bakken talent, maar vaak is er sprake van een laag zelfbeeld gecombineerd met het niet snappen van sociale structuren en moeite met de juiste taal gebruiken in de communicatie. Ik sluit altijd aan bij de individuele behoeften van mijn coachees. Ze stellen zelf doelen die we opbreken in kleine behapbare stappen die op korte termijn resultaten opleveren. Dat versterkt het zelfvertrouwen en motiveert de coachee om de regie in eigen hand te nemen en grip te krijgen op het leven. Mijn ondersteuning integreer ik altijd naadloos in de bestaande structuur van de coachee. Mijn inbreng kan bestaan uit praktische ondersteuning voor situaties thuis, met vrienden of in het werk. Daarbij praat ik met mijn coachees, geef ze huiswerk en doe activiteiten met ze waardoor ze meer energie krijgen. De focus ligt op wat de coachee wil, ik ondersteun. Uit mijn eigen ervaring met autisme weet ik wat wel en niet werkt en dat het aankomt op details. Veel mensen met ASS hebben moeite met taal; met small talk, met context of om de juiste woorden te geven aan wat ze bedoelen. Of ze nemen letterlijk wat er wordt gezegd. Daarom bereiden we samen ontmoetingen voor en kan ik aanwezig zijn bij moeilijke of spannende gesprekken zoals functioneringsgesprekken.

Voor de coachee ontstaat daarmee een veilige en rustige omgeving. De coachee hoeft niet bang te zijn dat hij zich onder druk gezet voelt en daardoor toezeggingen moet doen die hij niet kan waar maken. Voor de leidinggevende of voor collega’s is mijn aanwezigheid prettig omdat ik beide kanten op kan vertalen en daarmee misverstanden kan voorkomen. Dan ben ik echt de brug tussen alle betrokkenen. Daarnaast motiveer ik de coachees om zich bewust te worden van wat er gebeurt in dergelijke situaties. Vaak hebben ze zelf al een groot deel van de oplossing. Ik kan ook het management trainen in het omgaan met ASS op de werkvloer, dit staat los van de begeleiding van de coachee. Ik leer mijn coachees altijd om te herkennen wanneer er te veel impulsen binnenkomen, bijvoorbeeld op het werk. Dan kunnen ze even pauze nemen en voorkomen dat ze helemaal dicht slaan. Iedereen met een autismespectrumstoornis heeft een hyperfocus, iets waar hij of zij heel goed in is. Als die kwaliteit in het werk wordt benut en er veiligheid en vertrouwen wordt geboden zodat de coachee zich kan ontwikkelen, heb je als werkgever een gigantisch gemotiveerde, loyale en betrouwbare medewerker die in staat is de moeilijkste taken met het grootste gemak uit te voeren. Daar draag ik graag aan bij.”