VOOR IEDEREEN DIE (SAMEN)WERKEN WIL VERSTERKEN
Ortelius P&O Ondersteuning en Advies is er voor: directeuren, eigenaren, HR-afdelingen, teams, ondernemingsraden, medewerkers, jongere medewerkers met een autismespectrumstoornis, jongeren die een tussenjaar nemen.

 

Hieronder schetsen we een aantal situaties waarin we vaak ondersteunen. En hoe we dat doen. Vindt u niet wat u zoekt? Bel 06-51802017 of mail naar info ad ortelius-po.nl.


 

         

Ruggespraak voor de kapitein
Als kapitein op het schip sta ik vaak alleen op de brug. Hoe makkelijk zou het zijn als ik mijn ideeën en/of vragen voor kon leggen aan iemand van buiten de organisatie. Die me de vragen stelt die nodig zijn en die me helpt consequenties door te vertalen naar de toekomst. Zodat ik de juiste besluiten kan nemen. En het roer stevig in handen hou.
[lees verder]
   
Bemanning
Welke taken liggen er, welke bemanning heb ik daarvoor nodig en hoe kom ik zo snel (en als het even kan, zo goedkoop) mogelijk aan de juiste mensen? Hoe zorg ik dat ze de resultaten leveren die ik verwacht? Hoe leg ik afspraken vast? Wat moet ik aan met de Wet Werk en Zekerheid? En wat komt er kijken bij de Arbowet, de Participatiewet?
[lees verder]

 
   
Man over boord
Er is een acute situatie: een medewerker die door een ernstige ziekte uitvalt, of een conflict, ongewenste omgangsvormen, een greep uit de kas, een overload aan werk… Wat doe ik om de schade zo beperkt mogelijk te houden? Hoe laveer ik hier op de best mogelijke manier langs?
[lees verder]
 
   

Plaats- en koersbepaling
Ik wil duidelijker richting geven aan mijn activiteiten. Hoe doe ik dat? Wat voor verplichtingen komen daar bij kijken? Hoe krijg ik mijn medewerkers mee? Hoe hou ik de kosten zo laag mogelijk? Loop ik geen risico’s? Laat ik kansen liggen? Waar moet ik extra aandacht aan besteden?
[lees verder]

 
     
Koerswijziging
De huidige situatie voldoet niet meer. Ik wil of moet een andere koers gaan varen. Waar moet ik op het gebied van personeel en organisatie aan werken en hoe? Hoe zorg ik er voor dat de ommezwaai, reorganisatie, herstructurering, kwaliteitsslag echt slaagt? En hoe krijg ik de Ondernemingsraad in een positieve stand in plaats van kritische weerstand?
[lees verder]
   
De beste stuurlui... training medezeggenschap
Een goed functionerende personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad vergroot het draagvlak van het beleid van uw organisatie. Ortelius P&O kan nieuwe OR-leden toerusten voor hun werkzaamheden.
[lees verder]