Directeuren / leidinggevenden

Bij alles op het gebied van Personeel & Organisatie (of HR zo je wilt) kunnen wij je ontzorgen of ondersteunen. Van werving en selectie tot ontslag van medewerkers. En bij alles wat daar tussenin zit. Met een P&O check-up kunnen we je laten zien waar je organisatie op HR-gebied staat, waar je risico’s loopt, waar kansen liggen, quick wins… Daarna maken we een plan en bepaal jij wie het uitvoert en wanneer. Alles onder controle.


RUGGESPRAAK VOOR DE KAPITEIN

We sparren graag met je over zaken waar je mee worstelt. Bijvoorbeeld over praktische zaken als:

 • werving & selectie;
 • de opleidingsbehoefte inventariseren;
 • werkprocessen verbeteren;
 • nieuwe wettelijke regelingen implementeren;
 • de keuze voor een payroll bureau;
 • of gewoon, iets leuks en onverwachts doen met elkaar.

Ook meer persoonlijke zaken kunnen aan de orde komen. Bijvoorbeeld een coachingstraject voor jou, de kapitein. Waarbij we met het krachtige instrument Profile Dynamics je drijfveren inzichtelijk maken. Zo kun je jouw kwaliteiten gericht aanvullen vanuit het team of met iemand van buiten de organisatie. Ook kunnen we je in contact brengen met andere kapiteins die als ervaringsdeskundige en buddy op kunnen treden.
Of we gooien het over de boeg van een opleiding volgen. Welke richting we ook kiezen; samen zorgen we ervoor dat er rust op de brug komt en dat de organisatie op koers blijft.


PLAATS- EN KOERSBEPALING

Met de plaatsbepaling inventariseert Ortelius P&O of alles op het gebied van HR goed is geregeld, de P&O check-up. De bondige rapportage hiervan kan leiden tot een plan van aanpak met onderdelen als:

 • uitsluitsel over cao volgen of niet;
 • proces- en/of functiebeschrijvingen maken;
 • professionalisering contracten, denk aan arbeidscontracten of contracten met uitzendbureaus of de arbodienst;
 • een medewerkersgids of een gedragscode opstellen en implementeren;
 • de ontwikkeling van medewerkers inbedden in de dagelijkse gang van zaken;
 • arbeidsomstandigheden optimaliseren, verzuimpreventie verstevigen, de RI&E uitvoeren en een preventiemedewerker aanstellen.

Ortelius P&O kan ook helpen bij de koersbepaling van jouw organisatie. Wat is de missie en visie? Is er een stip op de horizon? In strategische sessies helpen we je bij het concreet maken van de koers. En bij het maken van de vertaalslag voor je medewerkers. Zodat de neuzen weer in dezelfde richting staan, namelijk naar het kerndoel van je organisatie.

Meestal zijn meerdere sessies nodig om een koers te bepalen.


KOERSWIJZIGING

Jouw organisatie hapert; processen leveren niet op wat je ervan verwacht. De fut is uit je team(s). Resultaten vallen tegen. Hoe sneller je ingrijpt, hoe makkelijker het is om weer op koers te komen of een nieuwe koers uit te zetten. Ortelius P&O ondersteunt je bij verandertrajecten en reorganisaties. Ook voor de minder prettige processen, zoals ontslagaanvragen bij het UWV, draaien we onze hand niet om. Uiteraard adviseren we met kennis over de meest recente wet- en regelgeving.


MAN OVER BOORD

Help! Er is een noodsituatie die om acuut ingrijpen vraagt:

 • een medewerker valt uit door een ernstige ziekte;
 • een groot conflict;
 • grensoverschrijdend gedrag;
 • een greep uit de kas;
 • een plotselinge overload aan werk.

Wat doe je om de schade zo beperkt mogelijk te houden? Ortelius P&O biedt direct de juiste kennis en capaciteit om het probleem op te lossen. Je hoeft niet zelf via internet of je relaties te zoeken, dat scheelt veel zorgen en vaak ook serieus geld.


GEBRUIK DE KRACHT VAN INZICHT MET DRIJFVEREN

De drijfveren zijn de basis voor ontwikkeling, zowel van medewerkers als van teams en complete organisaties. Waar ligt ieders kracht? Met welk type werk hebben medewerkers een sterke of juist minder goede aansluiting? Door daar op in te spelen ontstaat meer werkplezier, een fijnere teamdynamiek en een beter resultaat.

Profile Dynamics is een toegankelijke en relatief goedkope methodiek die persoonlijke en teamdrijfveren boven water brengt en (zelf)inzicht biedt. We hebben gemerkt dat de methode snel en veel waarde toevoegt als het gaat om intermenselijke samenwerking of om de match tussen mens en taak te beoordelen. Medewerkers die niet op hun plek zitten, snappen met het inzicht van hun drijfverenprofiel snel dat ze beter naar een andere baan uit kunnen kijken en komen in beweging.

Medewerkers ervaren het krijgen van een profiel als een cadeautje en herkennen zich er altijd in: “Goh, je kent me helemaal niet, maar hoe je me hier typeert klopt als een bus!” En als leidinggevende krijg je eindelijk de handvatten om je medewerkers situationeel aan te sturen.

Daarom maken we bij onze adviezen vaak gebruik van Profile Dynamics. Zowel Eddy Raaff als Marjoleine Meijer zijn gecertificeerde consultants voor deze methodiek. Zie ook profiledynamics.com.


ZIPPER METHODE: MEER, OF WEER, PLEZIER IN WERK EN PRIVÉ

Coaching met behulp van de innovatieve Zipper®Methode verhoogt het werkplezier van je medewerkers. Ze tonen meer inzet en bevlogenheid of ze gaan eerder weer aan het werk bij arbeidsongeschiktheid. Vaste, belemmerende patronen of gedachten worden doorbroken, meestal in 5 à 6 sessies van anderhalf uur die binnen een tijdsbestek van twee maanden plaatsvinden. Individuele coaching met de Zipper®Methode werkt snel en geeft praktische handvatten.