Teams

Maak van een Team meer dan de som der delen. Trek de juiste medewerkers aan, ontdek waar hun kracht ligt, bepaal de juiste sturing, geef zo nodig coaching. Ortelius P&O helpt.


BEKWAME BEMANNING

Doordachte arbeidsvoorwaarden
Voordat je mensen aan boord haalt, moet je weten wat je ze wilt laten doen. En hoe. En wat je wilt bieden. Dat betekent aandacht voor: goede procesbeschrijvingen, functiebeschrijvingen, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en opleidings- dan wel ontwikkeltrajecten.

Werving & selectie
Hoe ga je medewerkers binnenhalen? Ortelius P&O heeft veel expertise op het gebied van werving & selectie en vindt via de juiste media en kanalen, pakkende teksten en persoonlijke drijfverenprofielen geschikte kandidaten.

Warm welkom
Nieuwe medewerkers verdienen een warm welkom in jouw organisatie. Ortelius P&O verzorgt de onboarding met als doel vooral dat de medewerker zo snel mogelijk productief wordt. De nieuwe medewerker krijgt belangrijke informatie op efficiënte wijze, maakt kennis met collega’s en voelt zich nuttig en op zijn plek. En blijft dus langere tijd!

Optimale samenwerking
Voor een vlotte en productieve samenwerking bieden we teamsessies aan met de drijfverenmethodiek Profile Dynamics, eventueel in combinatie met onze individuele coaching op basis van de Zipper®Methode, en het Dialog-platform.
Deze aanpak geeft inzicht in de drijfveren van het team en in het effectieve en minder productieve gedrag van elk teamlid. Met de app van Profile Dynamics kunnen de teamleden na de teamsessie op de werkvloer de samenwerking blijvend verbeteren met de do’s and don’ts per collega. Het drijfverenprofiel wijst ook in welk gedrag iemand verder kan groeien en waar het verspilde moeite is. Dialog helpt vervolgens op een laagdrempelige manier het gewenste gedrag binnen een aantal maanden aan te leren. En lukt dat niet, loopt een teamlid vast, dan is er de individuele coaching op basis van de Zipper®Methode, die de medewerker erdoor helpt.

Het resultaat van de combinatie van Profile Dynamics, Dialog en de Zipper®Methode coaching is zichtbare en blijvende gedragsverandering. Vaak noodzakelijk om betere resultaten te bereiken, of een klantvriendelijkere benadering. Want: als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je steeds hetzelfde. En dat is toch niet wat je wilt? Zie ook profiledynamics.com en dialog.nl.

Aansturing bijsturen
Hoe tevreden ben je over de aansturing? Levert het op wat je ervan verwacht? Welk type aansturing past bij je? Zijn jullie liever een zelfsturend team? Of zoeken jullie meer de hiërarchie? Situationeel leiderschap? Wat hebben jullie als bemanning nodig?

Met een teamsessie kan Ortelius P&O jullie helpen de aansturing bij te sturen.


ONTDEK DE KRACHT VAN TEAMS MET DRIJFVEREN

De drijfveren zijn de basis voor ontwikkeling, zowel van medewerkers als van teams en complete organisaties. Waar ligt ieders kracht? Welke collega’s vinden aansluiting bij elkaar? Wie zit in elkaars allergie? Hebben we alle benodigde kwaliteiten in huis? Door daar op in te spelen ontstaat meer werkplezier, een fijnere teamdynamiek en een beter resultaat.

Profile Dynamics is een toegankelijke en relatief goedkope methodiek die persoonlijke en teamdrijfveren boven water brengt en (zelf)inzicht biedt. We hebben gemerkt dat de methode snel en veel waarde toevoegt als het gaat om intermenselijke samenwerking. Medewerkers die zich binnen het team niet op hun plek voelen, snappen met het inzicht in de drijfveren snel hoe dat komt. Elkaars drijfveren kennen en het gedrag dat daaruit voortkomt beter begrijpen (en accepteren) verbetert verstandhoudingen; je hoeft niet met ieder teamlid vrienden te zijn, als je elkaar maar aanvult, en als team die bijdrage kunt leveren die de organisatie van je verlangt.

Teamleden ervaren het krijgen van een profiel als een cadeautje en herkennen zich er altijd in: “Goh, je kent me helemaal niet, maar hoe je me hier typeert klopt als een bus!” Het verdelen van taken en rollen binnen het team wordt met inzicht in de drijfveren een makkie.

Daarom maken we bij onze adviezen vaak gebruik van Profile Dynamics. Zowel Eddy Raaff als Marjoleine Meijer zijn gecertificeerde consultants voor deze methodiek. Zie ook profiledynamics.com.


DE BESTE STUURLUI… TRAINING MEDEZEGGENSCHAP

Een goed functionerende personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad vergroot het draagvlak van het beleid van een organisatie. Ortelius P&O kan nieuwe OR- of PVT-leden toerusten voor hun werkzaamheden. Enerzijds door de wet- en regelgeving uit te leggen. Anderzijds door een positieve groepsdynamiek en samenwerking met de directeur te creëren. Bij dat laatste zetten we graag Profile Dynamics in. Daarmee worden alle medezeggenschapsleden zich bewust van hun persoonlijke drijfveren, hun kwaliteiten en hun rol in de samenwerking. De medezeggenschapstraining stemmen we af op jouw organisatie.